Show menu

Financial Services and Markets Authority

  • Friday 30/9/2022
    FSMA

    De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceerde op 23 juni 2022 haar jaarverslag. Naar aanleiding daarvan organiseerde de FSMA een Webinar over recente evoluties in haar toezicht en controletechnieken. Het Webinar, waarvoor ruim 2.000 personen zich inschreven, focuste op twee grote onderwerpen: de vastgestelde evoluties en verbeterpunten qua toepassing van de MiFID-wetgeving en een innovatieve opsporingstechniek van zogenaamde Closet Indexing.