Show menu

Peter Vanden Houte

  • Thursday 8/3/2018
    Peter Vanden Houte

    De centrale banken hebben de voorbije jaren de kortetermijnrentevoeten naar een historisch laag peil gebracht, soms zelfs in negatief territorium. Maar ook de langetermijnrente is in de meeste Westerse landen naar een zelden gezien niveau teruggevallen. Zonder echt een sterke opwaartse trend te verwachten, zou de cyclische heropleving toch gepaard moeten gaan met langzaam klimmende rentevoeten.