Show menu

MiFID II

 • Thursday 6/2/2020
  Anneleen Van de Meulebroucke & Jean-Marc Gollier

  Data is the new electricity[1]. Het citaat is origineler dan “Data is the new oil[2], maar schetst wel evenzeer het belang van gegevens in deze tijd. Ook in de financiële sector is de impact van gegevens, en in het bijzonder persoonsgegevens, fenomenaal.

  In deze bijdrage gaan we in op het kruispunt tussen twee wetgevende teksten, de Markets in Financial Instruments Directive II (“MiFID II”) en de General Data Protection Regulation (“GDPR”), die beide een rol spelen bij de verwerking van persoonsgegevens bij het aanbieden van beleggingsdiensten.

  MiFID II legt de spelregels op die beleggingsondernemingen moeten volgen bij financiële dienstverlening en is gericht op transparantie en leidt tot een maximalisatie van de inwinning van informatie over de cliënt. GDPR is gericht op de controle van het datasubject (de belegger of de cliënt) over de verwerking van zijn persoonsgegevens en het verstrekken van waarborgen ter bescherming van die gegevens, waaronder gegevensminimalisatie. Het simultaan toepassen van één wetgevend kader dat leidt tot gegevensmaximalisatie en één wetgevend kader dat gericht is op gegevensminimalisatie, lijkt op het eerste gezicht tot een onmogelijke combinatie. Het is niet de bedoeling om een gedetailleerd overzicht te geven van beide wetgevende kaders, noch om alle raakvlakken tussen MiFID II en GDPR exhaustief te schetsen[3]. We bekijken daarentegen welke impact GDPR heeft op de verplichtingen van beleggingsondernemingen en de rechten van beleggers onder MiFID II.

  De bijdrage volgt de volgorde van de customer journey van een cliënt van een beleggingsonderneming (deel 2). We beginnen met een bondig overzicht van de achtergrond van beide wetteksten (deel 1).

   

  [1] J. Thijs 'De echte concurrenten van de banken zijn Google, Facebook en Amazon', De Tijd, 2019.

  [2] Citaat toegeschreven aan C. Humby, UK ANA Senior marketer’s summit, Kellogg School, 2006.

  [3] Zie voor een uitvoerig overzicht: D. Goens, Data protection bij financiële instellingen, Antwerpen, Intersentia, 2018, 856 p.

 • Tuesday 26/3/2019
  Preece & Kamerling

  Since the introduction of MiFID II in January 2018, asset managers and investment banks have weathered a shakeout in the investment industry as investment firms seek to recalibrate their research needs under the new regime. Although MiFID II has brought transparency and competition to the investment research business, a Europe-wide survey by CFA Institute on the outcomes of MiFID II one year on paints a picture of reduced research budgets and rising concerns over a perceived reduction in research quality and coverage. With indications that buy-side firms are in-sourcing research, pressure is mounting on independent and sell-side research providers. The investment professionals surveyed cite decreases in the number of analyst jobs and a scaling back of research coverage, with the small- and mid-cap equity sectors affected mostSince the introduction of MiFID II in January 2018, asset managers and investment banks have weathered a shakeout in the investment industry as investment firms seek to recalibrate their research needs under the new regime. Although MiFID II has brought transparency and competition to the investment research business, a Europe-wide survey by CFA Institute on the outcomes of MiFID II one year on paints a picture of reduced research budgets and rising concerns over a perceived reduction in research quality and coverage. With indications that buy-side firms are in-sourcing research, pressure is mounting on independent and sell-side research providers. The investment professionals surveyed cite decreases in the number of analyst jobs and a scaling back of research coverage, with the small- and mid-cap equity sectors affected most.

 • Tuesday 16/1/2018
  Steven Maijoor

  Text based on speech given at the opening of World Investor Week in Brussels on 3 October 2017.