Show menu

Free articles

A number of economic/financial articles about the banking and financial activities are made freely available on a periodic basis. The articles are published in their original language.

 • Wednesday 1/2/2017
  Frank Smets

  Report of the speech given by Frank Smets, Advisor of the President of the ECB, for the Belgian Financial Forum, 7 November 2016

 • Wednesday 1/2/2017
  René Havaux

  Les banques centrales ont fait baisser les taux d’intérêts à un niveau artificiellement bas. L’épargnant en est la première victime alors que les Etats en sont les bénéficiaires, c’est un véritable tax shift de plusieurs milliards d’Euros dont on parle peu. La montée d’une inflation monétaire dans un environnement de taux bas est atypique et constitue une menace supplémentaire pour les épargnants. La seule manière de se donner une chance de sortir de ces pièges est la prise de risques et l’investissement dans des actifs. Cette solution n’est pas à la portée de tous les épargnants. Le choix et la diversification des risques comportent des aspects techniques parfois complexes.

 • Wednesday 1/2/2017
  Peter Devlies

  Introductie van Boek ‘Bankgeheim’ van Peter Devlies door de auteur zelf, n.a.v. boekvoorstelling bij Bank van Breda, 12 oktober 2016.

 • Wednesday 1/2/2017
  Michel Vermaerke

  De bankensector wordt tegenwoordig met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Denk maar aan de steeds complexere regelgeving, de lage rente en de digitale evolutie. In het volgende artikel gaan we dieper in op deze uitdagingen en welke opportuniteiten erachter schuilgaan.

 • Wednesday 1/2/2017
  Caroline Ven

  De traditionele rol van banken als smeermiddel van de economie komt onder druk te staan. Het vertrouwen in het systeem kreeg sinds de financiële crisis een behoorlijke knauw. Daardoor wakkerde de zoektocht naar alternatieven aan. Ook technologische ontwikkelingen openen wegen voor nieuwe actoren om de traditionele rol van banken over te nemen. Maar door de combinatie van gespecialiseerde knowhow en de omslag naar meer maatgerichte zorg voor de klanten, liggen ook heel wat opportuniteiten open voor de banken.

 • Wednesday 1/2/2017
  Kristof Dewulf

  Hoe banken vernieuwde relevantie brengen voor klanten en medewerkers in een wereld die exponentieel verandert, steeds meer automatiseert en waarin toegankelijkheid i.p.v. schaarsheid de norm is? In dit artikel staat het acroniem ‘TECH’ voor vier belangrijke manieren om dit voor elkaar te krijgen: digitale technologie kan nieuwe waarde creëren door mensen te verenigen en zo unieke community waarde te bouwen (togetherness), door andere stakeholders de kracht te geven zelf bij te dragen tot het waarde creatie proces (empowerment), door meerwaarde te realiseren via samenwerking (collaboration) en door bij te dragen aan de vorming van nieuwe gewoonten (habit creation).

Pages