Show menu

marché immobilier

 • Vendredi 1/7/2022

  This article is based on the interventions of Jean Hilgers (National Bank of Belgium) and Professor Selien De Schryder (UGent) during the Webinar on the Macroprudential and Financial Stability Report of the National Bank of Belgium (June the 9th, 2022).

 • Lundi 20/12/2021
  Frank Lierman

  The economics and finance magazine ‘Revue bancaire et financière/Bank- en Financiewezen’ celebrates its 85th anniversary and the first lustrum of the digital version. To mark this occasion, the review’s editorial board invited Belgian academics, researchers and policy makers to write an article on “The impact of COVID-19 on the Belgian economy and finance sector”. The result is a special printed edition containing 22 contributions, divided into 5 subtopics. This article summarizes the key-findings and messages.

 • Vendredi 17/4/2020
  Johan Van Gompel

  De Belgische woningprijzen bleven ook in 2019 sterk toenemen, toe te schrijven aan de lage rente, de sterke jobcreatie en de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen begin 2020. De coronacrisis betekent allicht het einde van de langdurige prijshausse in België. De inkomensschok veroorzaakt door de crisis zal de woningvraag vanwege de gezinnen immers zwaar treffen, waardoor de prijzen zullen corrigeren. De aanhoudend lage rente en de toegenomen risicoaversie op de financiële markten zullen de (investerings)vraag naar vastgoed evenwel ondersteunen en de verwachte prijscorrectie beperken. Concreet gaan we ervan uit dat de Belgische woningprijzen in 2020 en 2021 met respectievelijk 3% en 2% zullen dalen. Dit basisscenario, waaraan we momenteel een waarschijnlijkheid toekennen van 50%, is onderhevig aan heel wat onzekerheid. De risico’s zijn vooral neerwaarts gericht en dus zijn sterkere prijscorrecties mogelijk.