Show menu

Publicaties & tijdschriftartikels

Het Financieel Forum publiceert twee tijdschriften, uitgegeven door Larcier Legal. De twee tijdschriften hebben elk een eigen redactiecomité dat toeziet op de kwaliteit van de publicaties.

Bank- en Financiewezen

Bank- en Financiewezen is een professioneel wetenschappelijk tijdschrift dat de klemtoon legt op de financiële sector in ruime zin: de ontwikkelingen bij banken, beurzen en verzekeringen, beleggingen, financiële markten, het monetair beleid en het begrotingsbeleid.

De bijdragen worden geschreven door professionals uit de praktijk of wetenschappers die dicht bij de praktijk staan. Bijzondere aandacht gaat uit naar de nieuwe ontwikkelingen op financieel gebied.

Jaarlijks worden 3 nummers uitgebracht, waarbij ernaar gestreefd wordt ofwel aan te sluiten bij een colloquium van het Financieel Forum, ofwel een themanummer uit te brengen.

Bank- en Financieel Recht

Bank- en Financieel Recht is een tweemaandelijkse juridische publicatie waarin de belangrijke ontwikkelingen inzake financieel en bancair recht in de ruimste zin aan bod komen: bancair en financieel recht (zowel publiek als privaat), monetair recht en financieel vennootschapsrecht, vanuit nationaal, Europees, internationaal en vergelijkend oogpunt. Hoogstaande en praktijkgerichte informatie bestemd voor juristen gespecialiseerd in bancair en financieel recht. Jaarlijks worden 6 nummers uitgebracht.

Free articles uit het werkdomein van het tijdschrift Bank- en Financiewezen

Periodiek worden een aantal economisch/financiële artikels gratis beschikbaar gesteld uit het werkdomein van het tijdschrift Bank- en Financiewezen. De beschikbaarheid van die artikels wordt via een push-mail aangekondigd.

Meer info:

Opzoeking van tijdschriftartikels uit het werkdomein van het tijdschrift Bank- en Financiewezen – Revue bancaire et financière

Opzoeking is mogelijk via verschillende criteria: auteur – sleutelwoorden – tijdstip. De opzoeking slaat zowel op de tijdschriftartikels van de uitgave van Larcier Legal (via de abstracts) als op de vrij beschikbare tijdschriftartikels (volledige versie).