Show menu

Jef Van In

  • Vrijdag 28/2/2020
    Jef Van In

    Al jaren gaat de financiële sector gebukt onder een problematiek die zowel de banken als de verzekeraars tot actie dwingt. De lage renteomgeving, het prudentieel toezicht op de balans en de solvabiliteit, de regelgeving rond consumentenbescherming sinds de bankencrisis van 2007, die onder meer heeft geleid tot een ontstopbare groei van de spaarboekjes, … stuk voor stuk uitdagingen die er mee voor hebben gezorgd dat verzekeraars hun lineair businessmodel hebben moeten aanpassen.