Show menu

Belgisch Financieel Forum prijs voor masterproef economie 2023

Introductie

Affiche Wedstrijd Master

Het Belgisch Financieel Forum (BFF) reikt een prijs uit voor de beste eindverhandeling van een masterstudent aan de faculteiten Economie, Bedrijfswetenschappen of Bedrijfskunde van een Belgische universiteit.

Het Belgisch Financieel Forum, ondersteund door NBB, Febelfin, Assuralia en FSMA, heeft als doelstelling de financiële en economische reflectie te stimuleren en een ontmoetingsplaats te zijn tussen professionals, de autoriteiten, de academische wereld en de ondernemingen. Het BFF wil aldus ook een instrument zijn voor de verspreiding van kennis en informatie op financieel en economisch gebied door de organisatie van spreekbeurten, colloquia, studienamiddagen en door de uitgifte van de tijdschriften “Bank- en Financiewezen” en “Bank en Financieel Recht”.

Vanuit die missie wenst het Belgisch Financieel Forum een prijs toe te kennen voor de beste masterproef van het academiejaar 2022-2023 die een financieel of monetair thema behandelt. De prijs zal worden uitgereikt voor masterproeven van het lopende academiejaar, ingediend ten laatste op 29.09.2023.

Reglement Belgisch Financieel Forum prijs voor masterproeven 2023

 

 1. Het Belgisch Financieel Forum (financieelforum.be) moedigt de verspreiding van de financiële research aan door de organisatie van spreekbeurten, colloquia, studienamiddagen en door de uitgifte van twee tijdschriften “Bank- en Financiewezen” en “Bank en Financieel Recht”.
 2. In 2023 kent het Belgisch Financieel Forum een prijs toe aan de beste masterproef die een financieel (bank, verzekering, asset management, niet bancaire financiële intermediatie, …) en of monetair thema behandelt.
 3. Komen in aanmerking de masterproeven van het academiejaar 2022-2023 die tijdens de juni-en de septemberzittijd in 2023 worden verdedigd en ten minste een onderscheiding behalen. De masterproeven kunnen in het Nederlands, Frans of Engels worden geschreven.
 4. Enkel de masterstudenten van een economische en of bedrijfswetenschappen faculteit van een Belgische universiteit kunnen hun masterproef indienen.
 5. De kandidaten moeten hun masterproef en een kort curriculum vitae elektronisch versturen naar geert.poisquet@febelfin.be, die het redactiesecretariaat verzorgt van het tijdschrift Bank- en Financiewezen, uitgegeven door het Belgisch Financieel Forum. De deelname is slechts definitief na melding van ontvangst.
 6. De masterproeven moeten uiterlijk vrijdag 29 september 2023 worden overgemaakt.
 7. De prijs omvat
  • een geldprijs van 2000 euro,
  • in afspraak met Febelfin keuze uit een opleiding bij Febelfin Academy,
  • de publicatie van een verkorte versie van de masterproef in de gedrukte uitgave van Bank- en Financiewezen en op de website van het Belgisch Financieel Forum.
 8. De prijs wordt uitgereikt tijdens een activiteit van het Belgisch Financieel Forum.
 9. De jury van de prijs is samengesteld uit leden van het redactiecomité van Bank- en Financiewezen. De jury behoudt zich het recht voor deskundigen te raadplegen in verband met de beoordeling van de ingediende masterproeven.
 10. De beslissingen van de jury worden genomen bij volstrekte meerderheid van de bij de beraadslaging aanwezige leden. De jury kan beslissen de prijs te verdelen over verschillende masterproeven.
 11. De criteria die in aanmerking zullen worden genomen voor de beoordeling van de masterproeven zijn originaliteit, wetenschappelijke waarde, actualiteit, empirie en formaat.
 12. Inlichtingen over de prijs voor masterproeven kunnen bekomen worden bij Frank Lierman (frank.lierman@skynet.be), voorzitter van het redactiecomité van het tijdschrift “Bank & Financiewezen” of bij Carmen Boschmans (carmen.boschmans@nbb.be), coördinator van het Belgisch Financieel Forum.