Show menu

Over het Belgisch Financieel Forum

Oprichting

Het Belgisch Financieel Forum werd opgericht in 1992 op initiatief van prominenten uit de financiële en academische wereld en met de uitdrukkelijke steun van de Nationale Bank van België (NBB) en de (toenmalige) Belgische Vereniging van Banken (BVB). Het Forum beoogt de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de prospectieve bezinning over het financiewezen, organiseert voordrachten en colloquia en geeft ook twee tijdschriften uit, nl. Bank- en Financiewezen en Bank- en Financieel Recht. Het Forum organiseert activiteiten in Brussel en in 15 regionale kernen. In 2013 werd een vernieuwd protocol inzake de organisatie van het Belgisch Financieel Forum afgesloten tussen de NBB en Febelfin, de overkoepelende federatie van de Belgische financiële sector. Vanaf 01/01/2017 wordt het platform van het Financieel Forum breder ondersteund door deelname van FSMA en Assuralia.

In Brussel stellen de Nationale Bank van België en Febelfin, resp. betreffende de voordrachten/colloquia en betreffende de tijdschriften, een secretariaat ter beschikking.

De regionale fora worden beheerd door regionale comités, die vooral bestaan uit actieve leden van de financiële gemeenschap in ruime zin. De comités beschikken over een grote autonomie wat betreft de werking, de activiteiten en de financiering van het forum in de betrokken regio. Het secretariaat van de regionale comités wordt verzorgd door de NBB.

Doelstellingen

Het Forum streeft de volgende doelstellingen na:

 • het onderzoek naar en het debat over de financiële en economische problematiek in ruime zin stimuleren
 • niet enkel in Brussel, maar ook in de verschillende regio’s van het land, een ontmoetingsplaats zijn voor de financiële sector, de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven
 • zorgen voor de verspreiding van kennis en knowhow op financieel en economisch gebied, via publicaties, voordrachten, colloquia en commissiewerkzaamheden.

De activiteiten van het Forum zijn gericht op een breed professioneel publiek, waartoe behoren onder andere:  kaderleden van financiële instellingen, van industriële en commerciële ondernemingen, van overheidsinstellingen, academici, financiële tussenpersonen, …

Organen

Het belangrijkste bestuursorgaan van het Belgisch Financieel Forum is het Steering Committee, dat de algemene beleidslijnen uitzet. Buiten Brussel wordt elk regionaal forum geleid door een regionaal comité, dat over een grote autonomie beschikt. Het overleg tussen het Forum in Brussel en de regionale comités verloopt via het Coördinatiecomité.

Steering Committee

 • Jean Hilgers (voorzitter)
 • Bruno Colmant, Hans De Cuyper, Wien de Geyter, Annemie Rombouts, Freddy van den Spiegel, Karel Van Eetvelt.

Coördinatiecomité

 • Freddy Van den Spiegel (voorzitter)
 • Luc Aucremanne(*), Alain Beele, Tom Boedts(**), Henk Bossaert(***), Jean Cattaruzza(*****), Geoffrey Colson, Alain de Crombrugghe(*), Marc De Geyter, Wien De Geyter, Jean-Pierre Deguée(**), Frank Lierman(****), Jan Victor.
  * Monetaire en financiële commissie, ** Juridische commissie, *** Risk Management commissie,
  **** Hoofdredacteur Bank-en Financiewezen, ***** Hoofdredacteur Bank- en Financieel Recht

Regionale comités

AntwerpenBrabant wallonBrusselCharleroiKempenLimburgLiègeLuxembourg belgeMechelenMons-La LouvièreNamurOost-VlaanderenVerviers-EupenVlaams-BrabantWallonie picarde en West-Vlaanderen.