Show menu

BFW digitaal 2020/1

 • Donderdag 6/2/2020
  Benoît Coeuré

  Key-note speech given by Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of the ECB, at the Joint Conference of the ECB and the National Bank of Belgium - “Crossing the chasm to the retail payments of tomorrow” – in Brussels on 26 November 2019.

 • Donderdag 6/2/2020
  Jan Vermeulen - Michiel Van Acoleyen

  The last year may be marked as a tipping point for retail payments in Belgium and in Europe with the implementation of the Payment Services Directive (PSD2) and the wide range of innovative initiatives sparking off in the market. The changes these trends are inducing in business models, in combination with the emergence of instant payments, stablecoin systems and technological innovations, will increasingly shape the sector in the years ahead. Against this background of structural and strategic challenges, both public authorities and market actors need to carefully set out their future course. This article aims to facilitate this reflection by providing an overview of the key trends and innovations currently driving the transformation of the Belgian and European payments landscape.

 • Donderdag 6/2/2020
  Marc Lauwers

  Argenta, and the financial industry, are under construction. Digitalisation, legislation and interest rates put pressure on the classic banking system and might reshape the entire financial landscape in the next decade.

  Argenta shows a strong organic growth over the past 60 years and continues to believe in a local bank-insurer model. Unchartered waters however require firm choices. HQ focuses on smart digital investments, cost control and simplification, the strong independent branch network focuses on an up-close and personal approach with Argenta’s 1.7M clients.  

  CEO Marc Lauwers elaborates on the challenges and shares his vision for Argenta’s future.

 • Donderdag 6/2/2020
  Hans Leybaert

  De bancaire wereld gaat door een ontzettend snelle digitaliseringsgolf en dus ook bijzondere onzekere tijden. De komst van de nieuws PSD2-richtlijn die ook derde niet-bankpartijen toelaat betalingen te verrichten zorgt voor een rollercoaster. Unfiedpost surft op die golf mee en breidt snel uit dankzij acquisities en innovatieve diensten.

 • Donderdag 6/2/2020
  Leen Van Wambeke

  In today’s digital world, we constantly get impulses and are granted access to an enormous variety of financial products, services, providers, etc. In the past, financial services providers spent huge amounts of money on advertising to attract the attention of their target audience and arise desire. Today, that’s no longer enough.

  Clients seek products and services that make the difference and, above all else, meet their specific, actual needs. The value of a service or product is different for one person than another, depending on who they are, where they are, what their state of mind or stage of life is.

  So, where do you start getting to know and understand the needs of your current and potential clients and offer them a relevant, personalized experience.

 • Donderdag 6/2/2020
  Anneleen Van de Meulebroucke & Jean-Marc Gollier

  Data is the new electricity[1]. Het citaat is origineler dan “Data is the new oil[2], maar schetst wel evenzeer het belang van gegevens in deze tijd. Ook in de financiële sector is de impact van gegevens, en in het bijzonder persoonsgegevens, fenomenaal.

  In deze bijdrage gaan we in op het kruispunt tussen twee wetgevende teksten, de Markets in Financial Instruments Directive II (“MiFID II”) en de General Data Protection Regulation (“GDPR”), die beide een rol spelen bij de verwerking van persoonsgegevens bij het aanbieden van beleggingsdiensten.

  MiFID II legt de spelregels op die beleggingsondernemingen moeten volgen bij financiële dienstverlening en is gericht op transparantie en leidt tot een maximalisatie van de inwinning van informatie over de cliënt. GDPR is gericht op de controle van het datasubject (de belegger of de cliënt) over de verwerking van zijn persoonsgegevens en het verstrekken van waarborgen ter bescherming van die gegevens, waaronder gegevensminimalisatie. Het simultaan toepassen van één wetgevend kader dat leidt tot gegevensmaximalisatie en één wetgevend kader dat gericht is op gegevensminimalisatie, lijkt op het eerste gezicht tot een onmogelijke combinatie. Het is niet de bedoeling om een gedetailleerd overzicht te geven van beide wetgevende kaders, noch om alle raakvlakken tussen MiFID II en GDPR exhaustief te schetsen[3]. We bekijken daarentegen welke impact GDPR heeft op de verplichtingen van beleggingsondernemingen en de rechten van beleggers onder MiFID II.

  De bijdrage volgt de volgorde van de customer journey van een cliënt van een beleggingsonderneming (deel 2). We beginnen met een bondig overzicht van de achtergrond van beide wetteksten (deel 1).

   

  [1] J. Thijs 'De echte concurrenten van de banken zijn Google, Facebook en Amazon', De Tijd, 2019.

  [2] Citaat toegeschreven aan C. Humby, UK ANA Senior marketer’s summit, Kellogg School, 2006.

  [3] Zie voor een uitvoerig overzicht: D. Goens, Data protection bij financiële instellingen, Antwerpen, Intersentia, 2018, 856 p.